Bevar Blomsterdekoratørlinja

Saltdal Videregående Skole har vært og er en grunnstein i lokalsamfunnet. Det er ikke mulig å se Næringslivet i Saltdal og den Videregående skole som separate og totalt uavhengige funksjoner. De har utviklet seg gjennom et langvarig samspill som er unikt.  “De har blomstret sammen i Saltdal.”

Den Iskalde sentraliseringstanken som nå råder på regionalt og nasjonalt nivå er ikke bare en trussel, men kan være et dødsstøt for livskraftige lokalsamfunn som Saltdal.  Svekker man den grunnsteinen den Videregående skole er, oppstår en dominoeffekt som kan koste betydelig mer enn det man tror man sparer med å sentralisere linjetilbud. Det er også ekstremt viktig å huske på at et mangdfoldig skoletilbud er noe av det første søkere til nøkkelstillinger i kommunen ser etter. Det er kanskje der utarmingen vil merkes først. 

Ordfører Rune Berg og Varaordfører Wenche Skarheim stod i spissen for en folkereisning i Saltdal. Ja vi kan vel si hele Indre Salten – siden Fauske’s ordfører Jørn Stene ga en uforbeholden støtte til Saltdal i denne saken. Rune Berg sitt utsagn: “Vi blir arg når de tuller med Saltdal,” og Wenche Skarheim sitt: “Saltdal er stolt, engasjert og vakker” – utfyller hverandre på en perfekt måte.

Saltdal Videregående, har som skole toppkarakterer på det aller meste.  Folket i bygda samler seg til kamp når de må, og i dag både måtte og ville de! 

Det strømmet til i alle aldre for å være med å gå i fakkeltog.

Det vekslet mellom engasjert lytting og applaus når appellantene kom med sitt budskap.

 

Fakkeltoget snur i Rognan’s eneste rundkjøring! Kjære fylkespolitikere: Nå kan dere snu innstillinga, “La Blomsterdekoratørlinja blomstre i Saltdal!”

#nordlandfylke #nfkutdanning #svsnfk #saltdalvideregåendeskole #blomsterdekoratør #saltdalkommune 

22 kommentarer

Siste innlegg