Dømt og straffet uten bevis.

Saltdal Videregående er en av de viktigste grunnsteinene i vårt lokalsamfunn. Skolen har i mange år vært svært bevisst akkurat dette. Et lite eksempel på dette, er invitasjonen under årets Rognandager. Her blir hele bygda invitert til å male et felles kunstverk. Et symbol på fellesskap og samhørighet. 

En skole kan ofte oppfattes som passiv institusjon som lever sitt eget liv. Dette gjelder ikke Saltdal Videregående skole. De har vært, og er en samfunnsengasjert brobygger. Elevene har til og med bygd denne kopien av Jernbanebrua over Saltdalselva. I dag er kanskje symbolikken tragisk, siden jernbanesporet ender i Bodø.

Et eksempel på dette Samfunnsengasjementet, er det unike og konstruktive samspillet med næringslivet. Hvilke andre skoler kan vise til lignende avtaler? Og dette er bare et eksempel.

Dette gjelder også samspillet med det unike kulturelle miljøet i bygda. Her er et eksempel skolens fantastiske kreativitet langt utover kommunens grenser. På kort tid påtok Blomsterdekoratørlinja til å sette “En diger prikk over I’en” under Saltdal Mannskor sitt korstevne på Rognan i september i år. 14 kor fra Lofoten i nord til Helgeland i sør fikk med seg et bevis på dette. 

Her er et eksempel, “Kor i Lainnvind” fra Helgeland. Jeg håper de gråter en tåre med oss over Fylkestinget sin dødsdom over Blomsterdekoratørlinja. 

Her er et annet eksempel, Kalliope (tidligere Bodø Damekor). Den gaven de fikk blir nå unik, da Blomsterdekoratørlinja i Saltdal nå har fått sin dødsdom. 

Umgdommens Kulturmønstring er en Nasjonal Satsning for å fremme ungdommens kreativitet på mange områder. For andre gang på rad, legges denne utenfor Fylkeshovedstaden, og til Rognan. Dette har neppe noen direkte forbindelse med Saltdal Videregående Skole. Men inndirekte så tør jeg påstå det. 

Saltdal Videregående Skole profilerte seg på en ypperlig måte under UKM i fjor. Det er sådd mange frø rundt om i hele Nordland gjennom en rekke engasjementer. Skolens elever og lærere har gjort en formidabel innsats for å profilere “Design & Håndverk” og Blomsterdekoratørlinja i et stort, geografisk områd. 

Blomsterdekoratørlinja, er en landsdelslinje. Den skal dekke et område fra Finnmark tom Nord Trøndelag. Man skulle tro at fylkespolitikere hadde et visst begrep om avstander, og at det tar tid å høste resultater av profilering. Argumentasjonen om “at det er for få elever” faller på sin urimelighet. Når linja blir reåpnet i Bodø, er det neppe kommet til en eneste 16 åring som ikke var der fra før. 

Det er mange drivkrefter i politikken. Men det blir tragisk når man leter etter argumenter for å gjennomføre en forhåndsbestemt sentralisering. De argumenter som “er ført som bevis” for å dømme Blomsterdekoratørlinja ved Saltdal Videregående Skole til nedleggelse, ville ikke holdt i noen rettsak. Men det er svært interessant, og trist, å registrere hvilke politiske partier som higer etter å knuse kreative drømmer i distriktet. 

Denne kransen kjøpte vi under UKM i fjor, på den flotte standen til Saltdal Videregående Skole. Den henger på vår ytterdør, og skal få henge der. Friske blomster kan erstatte visne, men dessverre…..

,,, så får ikke Blomsterdekoratørlinja blomstre mer i Saltdal,,,,

 

#blomsterdekoratør #nordlandfylkesting #saltenposten #bodonu #bodønu #an #saltdalkommune #saltdalvideregåendeskole #nfkvgs #nfk 

14 kommentarer

Siste innlegg