Bærre litt drit førbainna…

Hvorfor ikke la det gå ut over været, når verden farges av så mye tragisk.

Værgudene er jo vant med det aller meste av reaksjoner.

Hermed forærer jeg en revitalisert og noe tvilsom prosa. 

Vi knytta nævann og trua mot himmel.

Vi bainnes me tåra i argsinte blikk.

Blodtrøkket stig, vi bli øre og svimmel.

Men tause som grava, e svarann vi fikk. 

Værgudann flire, og slæng på en sklætt skur.

Så husann kan speiles i gjørme og vann.

Vi smile litt anstrængt, men e’ ganske drittsur.

Mæn en ting è sikkert, her holder vi stand. 

Alt går i dass av drømma og plana.

Om vår varme daga her oppe i nord.

Sjøl musa og rotta ligg der og glana.

Der rompa skal være når trangen bli stor!

Blomster i tåra kan røre de fleste.

Men trur du han bryr seg, han værguden her?

Kanskje han tålmodet vårres ska teste.

Se ka vi tål`- før vi pakka og fer?

Tekst og bilder: Jan E Håkonsen/Dedicat

15 kommentarer

Siste innlegg