Den handa vi kjente ….

Årene svinner, de flagrer avsted

Så fort at man blir nesten svimmel. 

Vi ser det med øyne, vi føler i sjel. 

Vi kjenner det røyne, og vet det så vel. 

Når kvelden den kommer, da finner vi fred. 

Som stjerner i stjernenes vrimmel

******

Handa vi kjente, som klemte med smil.

Den kjennes til evige tider.

Minnene strømmer, vi føler og tenker.

Aldri vi glømmer, de kjærlighets lenker.

Den trygghet du kjente, var aldri i tvil.

I gleder og stunder som lider.

******

Håndtrykkets minne, aldri forsvinner. 

Om taket slipper når kroppen dør.

Kanskje vi glemte, når alt var så nære.

De hender vi klemte, blir bare færre.

Alt bare endres og farges av minner.

Holder seg varm, i lengselens glør.

 

 

24 kommentarer

Siste innlegg