Når grunnmurer rives….

Når grunnmuren fjernes.

Det er frustrerende interessant å følge med i enkelt hendelser og debatter her i nord.

Befolkningstallene går ned, sentraliseringspolitikken blomstrer som aldri før, og det kuttes og skal kuttes i det aller meste.

Det som er det mest interessante er at få synes å skjønne hva som skjer.

Men det er kanskje ikke så rart, når man går inn i fremtiden med «ræva» først.

Jeg vet det høres «bedre vitende» og flåsete ut, men det trenger ikke nødvendigvis å være mindre sant av den grunn.

Når politikere vedtar å åpne for handelsparker utenfor sentra, så klør man seg i hodet og lurer på hvorfor sentrum tømmes for butikker og folk.

 

Når statistikker viser at antall ungdommer dropper i årene fremover, så legger man ned skoletilbud i de videregående skolene.

Blir det flere ungdommer av det? Når man ikke klarer å ansette nok leger i en kommune, så flyttes legevakta til nabokommunen.  

Øker det tryggheten og lysten til å bo i kommuner uten egen legevakt?

 

Det som er mest iøynefallende, er at det trengs et stadig økende antall politikere og administrasjon for å beslutte tiltak som slett ikke skaper vekst og utvikling, snarere tvert imot. Dersom jeg satt sør i landet og fulgte med i hva som skjer på hjemlige trakter i nord, så ville lysten til å vende nesa hjemover blitt kraftig dempet!

Hvem har lyst til å flytte til et område der det nesten utelukkende er fokus på å fjerne/redusere tilbud? Hvem har lyst til å flytte til en landsdel som skusler bort de store mulighetene til næringsutvikling?

Nordland har antagelig større verdier i naturressurser enn få andre steder i verden. Norge har utviklet verdens mest avanserte subsea teknologi siden Ekofisk ble oppdaget for snart 45 år siden.  Vi har fisk, vi har all verdens muligheter for fornybar energi, vi har en oppdrettsnæring med vyer og en rivende utvikling, vi har mineraler, vi har det aller meste.

Snøhvit var den første utbyggingen i det sørlige Barentshav.

Uten installasjoner på havoverflaten føres store mengder naturgass til land

og kjøles ned ved verdens nordligste og

Europas første eksportanlegg for LNG, Liquified Natural Gas.

Snøhvit var den første større utbyggingen på norsk sokkel uten installasjoner på overflaten.

Tenk for noen synergieffekter man kunne fått ut av et konstruktivt samspill mellom aktørene i de næringer som er nevnt ovenfor? Tenk for en fantastisk teknologiutvikling som kunne skjedd innen Olje&Gass i Lofoten/Vesterålen, nettopp fordi det ER i disse områdene! Jeg kunne ha fortsatt inn i fornybar energi og mineraler. Men jeg skal nøye med å nevne «Nord Norsk Vindkraft», som «tørket» inn i mangel på politisk vilje til å godkjenne prosjekter. Det er nesten tragisk at det Næringslivet som har skapt det velferdssamfunnet vi har i dag, ønskes svartelistet. Bare for å nevne det, så er det 700 ansatte bare  i Miljødirektoratet. Hvor mange det totalt er nasjonalt, regionalt og lokalt, aner jeg ikke.  

Men det er ikke bare innen denne type Næringsaktivitet det ikke eksisterer politisk handlekraft. Dessverre. Jeg registrerte i avisen at Ribo/VevAlPlast nok en gang presenterte «Samhandlingsmodellen» for Nye Salten Regionråd. I flere tiår har dette blitt rost opp i skyene både lokalt, regionalt og nasjonalt, som helt unikt. Men ennå synes ikke den politiker født, som klarer å få røsket ut den proppen som hindrer dette i kunne blitt det som det har potensiale til å bli.

Jeg verken er eller kommer til å bli økonom, tvert imot. Men når det gjelder Samfunnsutvikling, så er jeg brennsikker på at det må skilles mellom en kostnad og en investering.

Hadde ikke Nexans klart å få det offentlige til å investere i Rognan Transportbane og Rognan Industrikai, så hadde antagelig situasjonen vært en annen for fabrikken. Dette ble gjort FØR det var et behov. Det var en investering i fremtiden.

Dessverre så er ikke dette gangbar politikk i dag. Befolkningstallene skal akselerere i sin nedgang spiral, mens politikere som raserer tilbudene i lokalmiljøene, klør seg i hodet og ikke skjønner hva som skjer.

#nordlandfylke #nfk #videregaendeskole #nhonordland #nho #saltenregionrad #nordland #saltdal

18 kommentarer

Siste innlegg