Pulsen på Nordland…

Eller som man sier på fagspråket: “Indeks Nordland”

Det er 16 gang denne blir laget, og det i et samarbeid mellom flere sentrale aktører.

Men i år er første gang det har vært presentasjoner også utenfor Bodø. Selv en gammel kall som meg måtte jo ta turen for å høre på ”ståa” i Nordland.

Erlend Bullvåg har vært primus motor for Indeks Nordland i alle år. Få kjenner vel Nordland og alle deler av vårt langstrakte fylke, bedre enn han. Her er han i sitt ess med å formidle “Pulsen På Nordland”, sammenlignet med snittet i Norge,

Det aller beste er at du tar turen innom “Indeks Nordland” og ser og leser.  Klikk HER så kommer du rett inn.

DNB er en sentral samarbeidspartner, ikke minst i presentasjonen av Indeksen.  Her er de to sentrale personene, Erlend Bullvåg fra Handelshøyskolen/Nord Universitet og Liv Bente Kristoffersen, Banksjef i DNB.

#nordlandfylkeskommune #nfk #bodonu #norduniversitet #kunnskapsparkenbodo #nhonordland #innovasjonnorge #dnb #navnordland #indeksnordland #saltdalkommune

6 kommentarer

Siste innlegg