Spor inn i det nye år – Godt Nyttår

Uansett hvor vi går og vandrer, det settes et spor.

Hva det betyr og hva det forandrer, du vet hva du tror. 

Vi er ikke båter som pløyer seg frem, gjennom sjø og hav.

Der bølgene sakte lukker igjen, hvert spor som de gav.

Vi kan strebe mot mål og de høyeste tinder, der ingen gikk før.

Vi kan glemme de ord som tilgir og lindrer, og si de som blør.

Vi kan snu oss og rekke ut hånden igjen, der vi tråkket forkjært. 

Vi kan sette vårt spor som det var vår venn, det er ikke så svært.

 

Snart ringer det inn for dette nye år, som er helt uten spor.

Jeg ønsker og håper du lykke og glede får, der du lever og bor.

Godt Nyttår!

 

8 kommentarer

Siste innlegg